Vina Coffee - Cafe Tri Thức Việt

Hành trình thương hiệu tỷ USD: Vạn dặm từ một bước đi
nguoichiase 211 Lượt xem

Hành trình thương hiệu tỷ USD: Vạn dặm từ một bước đi

Nội lực cũng như chất lượng sản phẩm của hầu hết thương hiệu Việt tốt nhất hiện nay trên thực tế vẫn đang ở mức khá, chưa có vượt trội. Vì vậy, để đi đến những hành trình tỷ USD vẫn còn nhiều việc phải làm và nhiều nỗ lực. Starbucks – câu chuyện thứ […]

Xem Thêm

Tin Mới

Top