Vina Coffee - Cafe Tri Thức Việt

Kỷ nguyên con người của thương hiệu
nguoichiase 762 Lượt xem

Kỷ nguyên con người của thương hiệu

Philip Kotler, “Cha đẻ” của marketing hiện đại, Giáo sư của Trường Đại học Northwestern, Hoa Kỳ, Chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn tiếp thị Kotler nói rằng, Marketing 4.0 là một phương pháp tiếp thị có tính đến cảm xúc của con người, các biến đổi xã hội và các cuộc cách mạng […]

Xem Thêm

Tin Mới

Top